Also see ACT FOR SEED & FOOD FREEDOM IN OTHER LANGUAGES 2013: http://occupytheseed.wordpress.com/


Monday, 23 September 2013

CatalanDeclaració sobre la Llibertat de Llavors
per Vandanna Shiva

1.                La llavor és la font de la vida, és el desig mateix de la vida per expressar-se, per renovar-se, per multiplicar, per evolucionar a perpetuïtat en llibertat.
2.                La llavor és l'encarnació de la biodiversitat cultural. Conté milions d'anys d'evolució biològica i cultural del passat, i el potencial dels mil·lennis de futur desenvolupament.
3.                La llibertat  de Llavors és el dret de naixement de tota forma de vida i és la base per a la protecció de la biodiversitat.
4.                La llibertat de Llavors és el dret de naixement de tots els pagesos i productors d'aliments. El Dret dels pagesos a guardar, intercanviar, evolucionar, crear varietats, vendre llavors està en el cor de la Llibertat de Llavors. Quan aquesta llibertat es arrabassada, els pagesos queden atrapats en els deutes i en casos extrems es suïciden.
5.                La llibertat de Llavors és la base de la Llibertat d’Aliments, ja que la llavor és la primera baula de la cadena alimentària.
6.                La Llibertat de Llavors es veu amenaçada per les patents sobre les llavors, les quals creen monopolis de llavors i que fan il·legal que els agricultors guardin i intercanviïn llavors. Les patents sobre llavors són èticament i ecològicament injustificades perquè les patents són drets exclusius atorgats per a una invenció. Les llavors no són una invenció. La vida no és un invent.
7.                La Llibertat de Llavors de la diversitat de cultures es veu amenaçada per la Biopirateria i la patentabilitat dels coneixements indígenes i la biodiversitat. La Biopirateria no és una innovació - és un robatori.
8.                La Llibertat de Llavors es veu amenaçada per les llavors genèticament modificades, que contaminen les nostres granges, tancant així la porta a l'opció d'aliments lliures de transgènics per a tots. La Llibertat de Llavors dels agricultors es veu amenaçada quan després de contaminar els nostres cultius, les corporacions denuncien als pagesos per "robatori dels seus productes patentats".
9.                La Llibertat  de Llavors es veu amenaçada per la transformació deliberada de la llavor d'un recurs renovable auto-regenerador en una mercaderia patentada no renovable. El cas més extrem de llavors no renovables és la "tecnologia ‘Terminator’", desenvolupada amb l'objectiu de crear llavors estèrils.
10.           Ens comprometem a defensar la llibertat de llavors com la llibertat de diverses espècies a evolucionar, com la llibertat de les comunitats humanes per recuperar les llavors de codi obert com un bé comú.

Per a això, anem a guardar llavors, crearem bancs de llavors comunitaris i biblioteques de llavors, no reconeixerem cap llei que faci il·legítima de la llavor una propietat privada de les corporacions. Aturarem les patents sobre les llavors.

Translation kindly provided by Pep Puig I Boix

No comments:

Post a Comment