Also see ACT FOR SEED & FOOD FREEDOM IN OTHER LANGUAGES 2013: http://occupytheseed.wordpress.com/


Wednesday, 19 September 2012

Dutch 2012


 Voor de vertaling, klik de ondertitelknop rechts op het menu onderaan de video.


Neem deel aan het Globale Bondgenootschap voor Zaadvrijheid in een wereldwijde Tweewekelijkse Actie van 2-16 oktober 2012. Als je evenementen en acties organiseert, wil je ons dan ajb de gegevens sturen zodat we ze bij kunnen voegen in onze Activiteitenkalender.

+ Zet je in voor Zaadvrijheid evenementenwebsite: https://www.facebook.com/events/436131536428020/
+ Voeg acties toe op de Zaadvrijheidkalender: http://seedfreedom.in/events/community/add
+ Website: http://seedfreedom.in/
+ Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
+ YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed


Globaal Bondgenootschap voor Zaadvrijheid en de Twee Weken van Acties 
2-16 Oktober 2012

Velen van ons hebben hedendaagse bewegingen geschept naar aanleiding van de noodsituatie van zaad. De globale actie voor Zaadvrijheid wil deze bestaande bewegingen sterken. Het streeft ernaar, de 'lijntjes te trekken' tussen de vele stemen in de wereld, om de beweging zaad vrij te houden te versterken.

Van 2 oktober (Gandhi's verjaardag), tot 16 oktober (Wereldvoedseldag) plannen we intensieve actie om een reactie van wereldburgers te creëren over de kwestie van Zaadvrijheid, waarvan we hopen dat het burgers en regeringen aanleiding geeft wakker te worden. Gandhi had gezegd, “zolang het bijgeloof bestaat, dat onrechtvaardige wetten gehoorzaamd moeten worden, zo lang zal slavernij bestaan”. De mensheid en diverse levenssoorten op aarde worden nu een nieuwe vorm ingeduwd, die van zaadslavernij. In de geest van Gandhi roepen wij daarom op tot een burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onrechtvaardige wetten. Onderstaand zijn een aantal ideeën geschetst, waarvan we benadrukken dat het alleen beginpunten zijn. We kijken ernaar uit gemeenschappelijke strategieën en acties samen te plannen naarmate de campagne voor Zaadvrijheid sterker en luider wordt.

Twee documenten met een grondig begrip van de kwestie van zaad:

1. The Manifesto on the Future of Seeds (Het Manifesto over de Toekomst van Zaad)(2004),
2. The GMO Emperor has no Clothes: false promises, failed technologies (De GMO-Keizer heeft geen Kleren: valse beloftes, gefaalde technologiën)Verklaring van Zaadvrijheid – door Dr. Vandana Shiva

1. Zaad is de oorsprong van het leven, het is de drang van het leven zich uit te drukken, zich te herniewen, te vermeerderen, te evolueren in eeuwigheid, in vrijheid.

2. Zaad is de belichaming van bio- en culturele diversiteit. Het bestaat uit miljoenen jaren biologische en culturele evolutie in het verleden, en uit het potenteel van millenia toekomstige ontplooiing.

3. Zaadvrijheid is het geboorterecht van elke vorm van leven en is de basis van de bescherming van biodiversiteit.

4. Zaadvrijheid is het geboorterecht van elke boer en van elke producent van voedsel. Het recht van boeren om zaad te sparen, te ruilen, te ontwikkelen, te veredelen, te verkopen ligt aan het hart van Zaadvrijheid. Wanneer deze vrijheid wordt ontnomen, raken boeren verstrikt in schuld en plegen in extreme gevallen zelfmoord.

5. Zaadvrijheid is de grondslag van voedselvrijheid, aangezien zaad de eerste link in de voedselketen is.

6. Zaadvrijheid is bedreigd door patenten op zaad, die zaadmonopolies creëren en het  voor boeren illegaal maken zaad te sparen en te ruilen. Patenten op zaad zijn om ethische en ecologische redenen ongerechtvaardigd omdat patenten aan uitvindingen exclusieve rechten geven. Zaad is geen uitvinding. Leven is geen uitvinding.

7. Zaadvrijheid van diverse culturen is bedreigd door biopiraterij, en door het patenteren van inheemse kennis en biodiversiteit. Biopiraterij is geen innovatie – het is diefstal.

8. Zaadvrijheid is bedreigd door genetisch gemodificeerde zaden (GMO), die onze boerderijen verontreinigen, en zo de optie voor GMO-vrij eten voor iedereen elimineren. Zaadvrijheid van boeren wordt bedreigd wanneer, na het verontreinigen van onze gewassen, corporaties boeren aanklagen voor het “stelen van hun eigendom”.

9. Zaadvrijheid is bedreigd door de opzettelijke transformatie van zaad van een hernieuwbare zelf-genererende bron tot een niet-hernieuwbaar gepatenteerd handelsartikel. Het meest extreme geval van onhernieuwbaar zaad is de “Terminator Technology”, ontwikkeld met het doel van steriel zaad.

10. Wij verbinden ons, met het doel om Zaadvrijheid te verdedigen als zijnde de vrijheid van diverse soorten zich te ontwikkelen, als zijnde de vrijheid van mensengemeenschappen om zaad terug te vorderen als zijnde een open bron van gemeenschappelijke goederen.

Met dit doel zullen wij zaad sparen.

Wij zullen gemeenschappelijke zaadbanken en bibliotheken scheppen.

Wij zullen geen wet die zaad op onrechtvaardige wijze het prive-eigendom van corporaties maakt erkennen.

Wij zullen het patent op zaad stoppen.
Voorbeelden van Acties voor de Twee Weken van Actie voor Zaadvrijheid

- Registreer aub: http://seedfreedom.in/events/community/add en voeg de gegevens van jouw geplande evenementen en activiteiten toe aan het Twee Weken van Actie Programma: http://seedfreedom.in/events/category/fortnight-of-action/

- Wordt lid van het Globale Bondgenootschap voor Zaadvrijheid – onderteken de Verklaring     van Zaadvrijheid: http://seedfreedom.in/declaration/ (Engels – andere talen komen nog)

- Nodig anderen uit om deel te nemen en de Verklaring te ondertekenen

- Begin een zaadbank – spaar je eigen non-genetisch gemodificeerde zaden (GGO zaden) en non-gepatenteerde zaden: http://seedfreedom.in/act/seedbank/

- Organiseer plaatselijke ruilingen van non-GGO/-gepatenteerde zaden.

- Organiseer een 'Zaadbombardement' ('seed bombing')  – Google!

- Word een zaadverdediger: http://seedfreedom.in/act/become-a-seed-defender/

- Verklaar een Zone van Zaadvrijheid binnen jouw woning, instituut, dorp of gemeente, die patenten op zaad niet erkent: http://seedfreedom.in/wp-content/uploads/2012/06/Seed-Kit.pdf

- Organiseer een filmvoorstelling van de 'Seeds of Freedom' film: http://vimeo.com/43879272 (uitsluitend Engels, er wordt naar andere vertalingen en vertalers gezocht)

- Begin of treed toe tot een Gemeenschappelijk-Gesteund-Landbouwinitiatief.

- Verbindt u zich tot het kopen van vers, plaatselijk, biologisch non-GGO/verwerkt voedsel van boerenmarkten.

- Verbindt u zich tot het kweken van uw eigen biologisch, non-GGO/gepatenteerd voedsel en moedig anderen aan hetzelfde te doen.

- Organiseer een diner, lunch of picnic met je familie, vrienden, gemeenschap of instituut waarbij ingredienten gebruikt worden van boeren die biologische zaden sparen en gebruiken (non-GGO/gepatenteerd), en schep zo bewustzijn en begrip voor het verband tussen zaad, voedsel en gezondheid.

- Organiseer een workshop/conferentie, rally, mars of bijeenkomst bij kantoren van multinationala zaadondernemening, octrooibureaus en locale overheidsinstanties, om bewustzijn te scheppen over het verband tussen Zaadvrijheid en Voedselvrijheid.

- Schrijf brieven en dien petities/verzoekschriften in bij locale instellingen, locale gemeenschappen en locale gemeentes om ze bewust te maken van het belang van Zaadvrijheid voor de toekomst van hun mensen en hun milieu. Probeer hun steun te krijgen om “Zones van Zaadvrijheid” te verklaren.

- Verzend een verzoekschrift/petitie aan jouw regionaal of nationaal parlement om wetten die op Zaadvrijheid inbreuk doen te verwijderen

- Schrijf aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en dring aan voor de voltooiing van de verplichte evaluatie van het TRIPS artikel 27.3b die patenten aan levensvormen opdringt. Vraag ze Intellectuele Eigendomsrechten op zaad in te trekken..

- Schrijf aan President Obama en dring erop aan dat hij staakt het Witte Huis te gebruiken om landen te intimideren ter behoeve van Monsanto, dat hij ermee ophoudt op die manier zaadautonomie te vernietigen door middel van GGO en patenten op zaad.

- Draag bij met uw kunst en uw stem – plaats op zaad gerelateerde foto's, video's, kunstwerken, artikels en blogs op de Zaadvrijheid Facebook pagina: https://www.facebook.com/savetheseed

Translation kindly provided by: Laura Killian
Graphics: Joana Sobreiro 

No comments:

Post a Comment