Also see ACT FOR SEED & FOOD FREEDOM IN OTHER LANGUAGES 2013: http://occupytheseed.wordpress.com/


Wednesday, 19 September 2012

Slovenian 2012


Za prevod kliknite na možnosti za podnapise "captions" na desni strani nadzorne vrstice videa.

Pridruži se svetovnemu gibanju za svobodo semen (Seed Freedom) na šririnajstih dneh akcije (Fortnight of action) od 2. do 16. oktobra 2012. Prosimo Pošljite nam podatke o vaših načrtovanih dogodkih, da jih vključimo v štirinajstdnevni koledar: http://seedfreedom.in/events/community/add

+ Website: http://seedfreedom.in/

+ Act for Seed Freedom event page: https://www.facebook.com/events/436131536428020/
+ YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed

Kdor namerava organizirati dogodke na območju Slovenije, 
ga prosimo naj kontaktira tudi Ekološko društvo Porevit.

Svetovna zveza za svobodo semen in štirinajst dni akcije od 2. Do 16. oktobra 2012

Marsikdo med nami je začel z iniciativo, v odgovor na semensko krizo. Svetovna kampanja za svobodo semen želi tem, obstoječim, gibanjem dati pravo moč. Njen cilj je združiti mnoge glasove širom sveta in tako gibanju omogočiti, da ohrani seme svobodno.
Od 2. oktobra (Gandhijev rojstni dan) do 16. oktobra (svetovni dan hrane) načrtujemo intenzivne akcije, ki bodo sprožile svetovno vprašanje  svobode semen in upamo, da se bodo s tem zbudili državljani in vlade. Gandhi je rekel: ”Kakor dolgo bo živelo vraževerje, da moramo ubogati nepravične zakone, tako dolgo bo živelo suženjstvo.” Človeštvo in različne vrste sveta prihajajo v novo obliko semenskega suženjstva. Torej vas pozivamo, v Gandhijevem duhu, k državljanski nepokorščini proti nepravičnim zakonom. Predlagamo vam različne ideje za akcije, ki bodo šele pravi začetek gibanja. Veselimo se prihodnjega sodelovanja pri načrtovanju skupnih strategij in akcij, ko bo svoboda semen postala še močnejša in glasnejša.


Dva dokumenta, ki nudita globji vpogled in razumevanje problematike semen: 

1. The Manifesto on the Future of Seeds (2004)
2. The GMO Emperor has no Clothes: false promises, failed technologies

Izjava o svobodi semen - Dr. Vandana Shiva  


1. Seme je izvor življenja, je življenju lastna nuja po samoizražanju, obnavljaju, množenju, po razvoju v večnosti in svobodi.

2. Seme je utelešenje bio-kulturne raznolikosti. Vsebuje milijone let biološke in kulturne evolucije iz preteklosti in potencial nadaljnjega razvoja v prihodnjih tisočletjih.

3. Svoboda semen je rojstna pravica vsake oblike življenja in je osnova za ohranjanje biološke raznovrstnosti.

4. Svoboda semen je rojstna pravica vsakega kmeta in proizvajalca hrane. Pravica kmetovalcev do ohranjanja izmenjave, razvoja, bojenja in prodaje semen je v srcu gibanja za svobodo semen. Ko kmetovalci ostanejo brez teh pravic, se ujamejo v dolg in v ekstremnih primerih pride celo do samomorov.

5. Svoboda semen je osnova svobode hrane, saj je seme prvi člen prehranske verige.

6. Svobodo semen ogrožajo patenti na semena, ki ustvarjajo monopol in kmetom prepovedujejo zbiranje in izmenjavo semen. Patenti na semena so etično in ekološko neupravičeni, saj so patenti izključne pravice podeljene na izume.Seme ni izum. Življenje ni izum.

7. Svoboda semen različnih kultur je ogrožena z bio-piratstvom in patentiranjem avtohtonih znanj in biološke raznovrstnosti. Bio- piratstvo ni inovacija ampak kraja.

8. Svoboda semen je ogrožena s strani gensko spremenjenih semen, ki onesnažujejo naše kmetije in tako izključujejo možnost gojenja brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). Svoboda semen kmeta je ogrožena kadar ga korporacije obtožijo kraje po tem, ko se njegov pridelek onesnaži z genetskim materialom njihovih GSO.

9. Svoboda semen je ogrožena z načrtnim spreminjanjem semen iz trajnega, samo-obnovljivega vira v neobnovljivo patentirano dobrino. Najbolj skrajen primer neobnovljivega semena je tako imenovana terminatorska tehnologija, razvita z namenom ustvarjanja sterilnih semen.

10. Zavezujemo se da bomo branili svobodo semen, kot svobodo razvoja različnih vrst in kot svobodo človeških skupnosti pri skupnem ohranjanju in upravljanju semen.

V ta namen bomo  ohranili seme.
Ustvarili bomo skupnostne semenske banke in semenske knjižnice.
Ne bomo priznavali nobenega zakona, ki neupravičeno iz semen naredi lastnino korporacij.
Ustavili bomo patente na semena.


Primeri akcij, ki jih lahko izvajate v štirinajstih dneh akcije za svobodo semen.

Prosimo, da se prijavite na naslov: http://seedfreedom.in/events/community/add in posredujete podatke o vaših dogodkih in akcijah na koledar štirinastih dni akcije: http://seedfreedom.in/events/category/fortnight-of-action/  

Pridružite se svetovni zvezi za svobodo semen- podpišite izjavo o svobodi semen: http://seedfreedom.in/declaration/ 

Povabite še druge da se pridružijo in podpišejo izjavo 

Organizirajte semensko banko – shranjujte svoja neGSO in nepatentirana semena: http://seedfreedom.in/act/seedbank/  

Organizirajte lokalne izmenjave neGSO in nepat entiranih semen

Organizirajte dogodek s semenskimi bombami


Razglasite svoj dom, organizacijo, vas ali občino za ozemlje svobode semen, kjer se ne priznava patentov na semena: http://seedfreedom.in/wp-content/uploads/2012/06/Seed-Kit.pdf 

Organizirajte predvajanje filma ˝Semena svobode˝(Seeds of freedom): http://vimeo.com/43879272 

Ustanovite ali se pridružite skupnostni agrikulturni organizaciji (skupnostni vrtovi, zadruge,…).

Začnite kupovati svežo, lokalno, sonaravno pridelano in nepredelano hrano brez GSO, ki jo ponujajo bližnji kmetje.

Začnite gojiti lastno organsko ne GSO in nepatentirano hrano ter spodbujajte ostale, da počno isto.

Organizirajte večerjo, kosilo ali piknik z vašo družino, prijatelji, skupnostjo ali organizacijo iz sestavin od kmetov, ki ohranjajo in uporabljajo organska semena (neGSO in nepatentirana). Na ta način ozaveščate ljudi in širite zavedanje povezave med semeni, hrano in zdravjem. 

Organizirajte delavnice, conference, zborovanja, pohode, in srečanja pred pisarnami multinacionalk, patentnih uradov in lokalnih oblasti ter tako dvigujte zavedanje povezave med svobodo semen in svobodo hrane.

Pišite pisma in oddajajte peticije lokalnim ustanovam, lokalnim skupnostim in občinam da se začnejo zavedati pomembnosti svobode semen za prihodnost ljudi in okolja.Pridobite njihovo podporo pri razglasitvi območji svobode semen.

Pošljite peticijo svojim lokalnim in državnim oblastem naj spremenijo zakone, ki kršijo svobodo semen.

Pišite na patentne urade in zahtevajte naj nehajo s patentiranjem 

Pišite Svetovni Trgovinski Oorganizaciji in zahtevajte zaključek obveznega pregleda TRIPS odstavek 27.3b ki vsiljuje patente na življenske oblike. Zahtevajte naj umaknejo zaščito intelektualne lastnine na semena.

Pišite predsedniku Obami naj preneha uporabljati moč bele hiše za zastaševanje držav v imenu Monsanta, in s tem preneha uničevati semensko neodvisnost držav, z uporabo GSO in patentov.

Prispevajte svojo umetnost in svoj glas – objavite s semeni povezane fotografije, videoposnetke, umetniške izdelke, članke in bloge na strain svobode semen na Facebooku:https://www.facebook.com/savetheseed

Translation kindly provided by: Jure Peternel, 
Ekološko Društvo Porevit  (Ecological Organisation Porevit) 
Graphics: Joana Sobreiro No comments:

Post a Comment